G A Á L  J Ó Z S E F : I D Ő T L E N  Á R A M L Á S
Sulyok Gabriella rajzai elé

A rajzok kilépnek a hétköznapi időből, már nem illusztrálják a történéseket, hanem mitikus térben állapotokat sugároznak magukból. Már nincs a történetnek eleje és vége, nincs szilárd anyag,  föld, víz, levegő, árnyék és fény elegyedik, sötét mederben sűrűsödik. Már nem kell az arcokat és testeket megidézni, leplek redői, testek hajlatai, kapcsolódó végtagok és ölelkező formák sejlenek az állandóan változó folyamban. A formák már önállóan nem létezhetnek, csak egymás által, egymást éltetve és egymásba oldódva részesei egy nagyobb rendszernek.

A fekete tus által rajzolt fekete jelek és jelszövedékek után a krétafoltok által még légiesebbé válnak az áramló formák.

A rajz állapot végtelen áradás vagy örök zsugorodás között. Érzületek, érzéki felületek sugallják az összhangot, a racionalitáson túli harmóniát, amikor meghatározhatatlan szándék által keletkeznek jelek a papíron. Tünékeny nyomok, bizonytalan sejtések, a tudattalan szabad áradása általi gesztusok. Az idő is magába zárja a múltat és a jövőt, amelyek már a lebegő
időtlenség, áttetsző állandóság krétanyomai.

(Élet és Irodalom, 2001. november 16.)