N É M E T H   J Á N O S : M E D I T Á C I Ó

Változó és állandó viszonyának kérdésében Sulyok Gabriella rajzolói tevékenysége mellett nem maradhat említés nélkül a filmművészet lehetőségei szerinti megnyilatkozása sem.

Az általa teremtett mozgó képek értelmezhetők-e mozgó rajzokként?

A filmi sötétség néha olyan, mintha a szétáradó tus uralkodna a fény-képeken.Vonalai, a képzelet árnyaiként reszketve írják az élet lüktetését filmes naplójába. Így a mozgásban kibontakozó kép a rajzi mozgások természetét ragadja meg. Érezzük és mégis kérdezzük – mi ez?