N A G Y  G Á B O R  F E S T Ő M Ű V É S Z megnyitója: 2012. április 15-én a Ferencvárosi Pincegalériában: Sulyok Gabriella: Orpheusz útján.

Orpheusz igazán értette a természet nyelvét és valójában mi is vágyódunk örök társunk rejtelmeinek megismerésére, lényeg-közeli érintésére.

Hívogató ismeretlen, baljós sötétség, a repedéseken, réseken átszűrődő "fenti"? Kinti? Világ titkokkal átitatott ígéretétől megborzongunk. A rajzolatok állandó mozgásban levő sarjadó képletei, nem igényelnek magyarázkodó bizonygatást, folyamatos didaktikus fogalmi összehasonlítást, mert hiszen ez színtiszta muzikalitás, a ragozott vonal diadala.

A vonal, mint a valóságban nem létező legtisztább eszköz, kimeríthetetlen puritán lehetősége, a tudatos és ösztönös mozdulatok megélésének, az alkotó, teremtő akarat érvényesítésének. Az igazmondás nagy lehetősége!