W E H N E R  T I B O R   művészettörténész megnyitója.

Ha csupán a műforma, a technika, a kifejezőeszközök, a képi nyelv jellemzőit fogjuk vallatóra Sulyok Gabriella műveit szemlélve és értelmezve, már akkor is azt regisztrálhatjuk, hogy korszakos váltások és változások tanúi vagyunk, hogy különleges alkotói metódusok alkalmazásai, újító aspirációk éltetik e megújított lényegű grafikai lapokból szerveződő, egyre súlyosabb és jelentőségteljesebb életművet.
Talán a legfontosabb aspektus, hogy Sulyok Gabriella mintegy festészetté avatja a grafikai kereteket: a papír-alapot megtartja, de a hagyományos felületre festői lényegű grafikákat készít.

Nem tudhatjuk, hogy ránk borult az alkony, vagy meghasadt a hajnal: csak az biztos, hogy a derengés fojtogatóan vagy szabad fellélegzést hozva körülölel.
És ebben a derengésben lassan kinyílik a láthatár, röppennek és zúdulnak a felhők, egymásba kapcsolódik az ég és a föld, elvesznek a tájékozódási pontok, kitapinthatatlanok már a dimenziók, s ebben az eggyé vált, immár transzcendens sugárzású közegben suhanni, zuhanni és emelkedni, sodródni, áramlani, elmerülni kezdenek a természetinek nevezhető dolgok, amelyek valójában nem is dolgok, hanem az emberi benső által megélt isteni jelenségek.

Olyan grafikai-festői nyelvezettel, kifejezéssel szembesülhetünk, amely a megszokott stilizáláson messze túllép, de a teljes absztrakciót elkerüli és kizárja, s ezáltal fantasztikusan termékeny, asszociatív ösztönzéseket adó, az emlékszerűségekbe ágyazódó képi forrásvidéket tár a befogadó elé.