S Z A KO L C Z A Y  L A J O S  K I Á L L Í T Á S S Z E M L É J E

Némelykor krétával dúsított ceruzarajzok megannyi érzelem-térképe is. A Hűlő szív (1999) hegymagasának rejtélye benne van az egész életműben. Itt egy valóságos – a legérzékenyebb, legnélkülözhetetlenebb – testrész ábrázoltatott, rajta az erek hálója kötöttségünk árbocaterhe. Ám a csillogó grafit sejtelmessége ezt a valódi domborulatot, a figuralitás és az absztrakció mezsgyéjén, valamennyire egy nő testrészének is láttatja. Mintha az anyaölből (a szerető öléből) sarjadt élet azonos volna a lüktetéssel, a teremtéssel.A képjáték mögött természetesen egy régebbi klasszikus grafika, a Goya szíve (1997) tünékeny érzékisége, szimbólumrendszere is fölsejlik. Minden Sulyok Gabriella- rajz attól különlegesen költői, hogy rétegzettségében – áttűnéseiben – egy valódi művész érzelemviharai és megcsendesedései kapnak nyílt, tiszta, nemegyszer a külső szemlélőt is megrendítő formát.

(Árgus 2001/6 – 76. oldal)