F E L E D Y  B A L Á Z S :  A  R A J Z  T E L J E S S É G E

Sulyok Gabriella rajzzal közelít a világhoz. Zsúfolt tus és kréta vonalhálói, szövedékei, érintkezései, érintései egészen egyéni látványértelmezések.
Rajzai képpé formálódnak.
Kavargás, gomolygás, vihar és csendesség, zuhanás, süllyedés, rések, távlatok. A fák bokorrá, a bokrok fákká terebélyesednek, nemesednek, s tán felhők lesznek.
Mindezt Orpheusz útján, kinek zenéje folyamatosan átlengi létezésünket, s aki által felmagasztosul a művészet teljessége.